solution-2

Penyelesaian secara khusus.

amalan akan merangka penyelesaian secara khusus terhadap peminjam untuk mereka keluar dari bebanan hutang dengan membayar dengan jumlah yang berpatutan. Kami menggunakan teknik yang pelbagai seperti penyelesaiaan penuh, pembayaran berkala semula dan menyatukan pinjaman.

Program Pengurusan Hutang

Program Pengurusan Hutang

Kami bekerjasama dengan peminjam dan bersama dengan pemberi pinjaman dalam memberikan program pengurusan hutang bedasarkan kemampuan peminjam dan juga berteraskan semua hutang, semua pendapatan dan semua aset.

Kemudian amalan akan melakukan usaha kami dengan berunding dengan pemberi pinjaman dengan usaha mendapatkan potongan atau diskaun, atau mengurangkan bayaran bulanan (rescheduling)

Kami juga akan melihat bebanan hutang yang lain dengan melihat beberapa pemberi pinjaman lain yang lebih menguntungkan penghutang (refinancing)